Monthly Archives: August 2015

2015 Adi punarpUsam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

August 12th – Adi punarpUsam – mudhaliyANdAn monthly thirunakshathram

IMG-20150812-WA0030