Monthly Archives: March 2015

2015 panguni brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

IMG-20150326-WA0001

10957127_345808872284458_4500669827817590251_n

IMG-20150327-WA0004

IMG-20150328-WA0039

IMG-20150331-WA0012

11009999_347309992134346_8455247032934527486_n

IMG-20150331-WA0026

984301_348271248704887_6515418895071291375_n

10330440_349299298602082_5313042461054567227_n

Thanks to rumkiNi ammangar and kainkaryaparas for the pictures

2015 brahmOthsavam invitation/schedule

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

March 26th to April 4th

  • 25th – ankurArppaNam
  • 26th – dhvajArOhaNam
  • 28th – perumAL garuda sEvai and mudhaliyANdAn in kEdayam
  • 3rd – thIrthavAri, thirukkalyANa uthsavam, dhvaja avarOhaNam
  • 4th – sapthAvaraNam

 

20150326-0404_brahmOthsavam_invitation_1 20150326-0404_brahmOthsavam_invitation_2

Thanks to Smt rumkiNi ammangar for the invitation copy.