Monthly Archives: October 2014

2014 purattAsi punarpUsam (2)

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

mudhaliyANdAn – Monthly thirunakshathram celebrations – purattAsi (kanni) punarpUsam (2)

IMG_1493

Note: Today, a new nAga patam that is to be used for Urdhva puNdra dhAraNam was submitted by srIperumbUthUr kidAmbi kaNNan swamy.

IMG_1498